HELSENORGE

Fremtidssamling: Rus- og avhengighetsbehandling 2035

Vil du være med på å identifisere hvilke trender som har størst betydning for rus- og avhengighetsbehandling i fremtiden? Vil du bidra til bedre forståelse for hvilke utfordringer og muligheter vi som jobber i TSB står overfor i fremtiden?

Rus- og avhengighetsbehandling 2035

Hvilke trender på samfunnsnivå, pasientnivå og tjenestenivå vil bli viktige for tjenestene innen rus- og avhengighetsbehandling frem mot 2035, og hvor godt rustet er vi til å møte disse utviklingstrekkene?

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har innledet et samarbeid med analyse- og rådgivningsselskapet inFuture. InFuture utformer trendanalyser, fremtidsbilder og scenarier. Fremtidsstudien har fått tittelen «Rus- og avhengighetsbehandling 2035» og den ferdige rapporten vil gjøre oss som jobber i TSB i bedre stand til å forstå utfordringsbildet og identifisere muligheter. 

Les mer om arbeidet med fremtidsrapporten "Rus- og avhengighetsbehandling 2035"

Velkommen til fremtidssamling!

Identifisering av trender og strategiske blindsoner utføres med en bred involvering fra feltet selv. Med strategiske blindsoner menes en kommende trend vi ikke har god nok beredskap for å møte. 

Er du leder, faglig nøkkelpersonell eller brukerrepresentant? 

Da har vi behov for din erfaring og kompetanse i denne fremtidssamlingen! 

Praktisk informasjon

På samlingen vil identifiserte trender bli presentert, og du vil kunne gi ditt anonyme synspunkt på trendene ved hjelp av digitale evalueringsverktøy. Du trenger å ha med smarttelefon for å kunne avgi dine svar.

Du kan velge å delta på en fysisk halvdagssamling, eller på to kortere digitale samlinger: 

  • Ønsker du å delta fysisk, finner samlingen sted i Oslo onsdag 12. april fra klokken 09:00-12:00.
  • Har du ikke mulighet til å reise til Oslo, kan du i stedet delta digitalt. Den digitale samlingen foregår på Teams, og er delt opp i to økter på halvannen time hver:
    • Torsdag 13. april fra klokken 09:00-10:30
    • Fredag 14. april fra klokken 09:00-10:30

Du velger ønsket alternativ i påmeldingsskjemaet. 

Klikk her for å melde deg på.

Fant du det du lette etter?