HELSENORGE

Generalistmodell for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Kursdag som gir en innføring i generalistmodellen for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF). 

Kurs_-_forstaelse_og_behandling_av_unnvikende-_og_emosjonelt_ustabil_personlighetsforstyrrelse.png

Kunnskapen om utvikling, diagnostikk og behandling av mennesker personlighetsforstyrrelse har hatt en enorm utvikling de seneste tiårene. Et godt kunnskapsgrunnlag ligger til grunn for å tilby god helsehjelp til pasienter som tidligere ofte ble avvist i hjelpeapparatet.

Kursdagen gir en innføring i generalistmodellen, utviklet av John Gundersen, «Good Psychiatric Management, GPM»  - for behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (EUPF).

Generalistmodellen har vist seg å ha god effekt på EUPF og står sentralt for å sikre god behandling til flere. Den er mindre omfattende enn de spesialiserte behandlingsmodellene for EUPF, og kan dermed være lettere å innføre. Slik gir den en mulighet til å hjelpe flere med mindre ressurser.

Generalistmodellen baseres på at klinikere får opplæring i en god patologiforståelse, og etablerte terapeutiske metoder. Den tar for deg de viktigste behandlingsprinsippene i behandling av EUPF; samarbeid med pasienten, psykoedukasjon og forutsigbarhet i en reell relasjonell ramme preget av respekt og empati. Terapeuten er aktiv, validerende og innenfor klare rammer. På kurset skisseres ulike tilpasninger, potensielle utfordringer og hvordan rammene for terapien kan etableres og opprettholdes for å skape forutsigbarhet.

I løpet av kursdagene gis en oversikt over viktige aspekter ved god behandlingstilnærming for personlighetsforstyrrelser. Det er mulighet for påmelding til en eller begge kursdagene med fysisk tilstedeværelse på Ullevål, eller via digital tilgang.

Målgruppe:

Kurset er for alle psykoterapeuter i psykisk helsevern som arbeider med mennesker med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, som ønsker å forbedre sin faglige kompetanse og øke sin trygghet i terapeutrollen.

Tid: 29. januar 2021

Kurset går digitalt på kursdagen. Det blir ikke gjort opptak av kursdagen.

Sted: Digitalt kurs via Norsk Helsesett

Påmelding: https://response.questback.com/oushf/z1kalmwcvp

Pris: 1600

Digital kurstilgang gir muligheten til å følge kurset live, hvor du kan delta i samtale eller via chatfunksjon. Opptak blir ikke tilgjengelig i etterkant av kurset.

Kurset er godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet fra Norsk Psykologforening og 6 timer i spesialistenes etterutdanning av Den Norske legeforening.

Mer fra NAPP

Nytt fra NAPP

Fant du det du lette etter?