God nok behandling av emosjonelt ustabil pf

Kurs, 12.05.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

På kurset i god nok behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) vil du lære det viktigste om behandling av denne pasientgruppen

Det finnes i dag flere spesialiserte behandlingsprogrammer for eupf (MBT, DBT, SFT etc), men for mange pasienter er ikke denne behandlingen tilgjengelig. Studier har vist at generalistmodeller (eks. SCM og GPM) har god effekt ved behandling av eupf. Kurset vil gå gjennom hva som er de viktigste elementene i en slike modeller.

De fleste psykoterapeuter har pasienter med denne lidelsen fra tid til annen. Mange føler seg usikre på hva slags tilnærming som kan være til hjelp. En generalistmodell baseres på at klinikere har en etablert terapeutisk forståelse som er et godt utgangspunkt for å behandle denne pasientgruppen. Med noen tilpasninger vil man kunne være bedre rustet til å drive god terapi av eupf. Vi skisserer tilpasninger man bør gjøre, potensielle utfordringer man kan møte og beskriver hvordan det kan være lurt å etablere rammene (strukturere terapien) på en forutsigbar måte.
Kurset er for alle psykoterapeuter i psykisk helsevern som arbeider med denne pasientgruppen, som ønsker å forbedre sin faglige kompetanse og øke sin trygghet i terapeutrollen.

I løpet av kursdagen får man en oversikt over viktige aspekter ved en god behandlingstilnærming for eupf basert på litteratur og studier fra USA og England.

Når og hvor

Dato
12.05.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Ullevål sykehus - Bygg 22
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål Sykehus, Bygg 22, Undervisningsrommet 2 etasje.
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
 
Kontaktinformasjon
Spørsmål ang kurset sendes til e-post: napp@ous-hf.no, eller telefon 91 75 76 71 (8.00 - 15.30 hverdager).
 

Kurset holdes av psykologspesialist Christian Schlüter ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, OUS. 
 

Kurs program

Fredag 12. mai
 
09.00 Registrering og kaffe med frukt
09.30 Forholdet mellom «Spesialiserte behandlingsprogram» og
           «Generelle modeller» (virksomme faktorer, resultater).
           Terapeutegnethet.
10.15 Pause
10.30 Innledende fase: Utredning, patologiforståelse, diagnose,
          allianse og kasusformulering.
11.15 Pause
11.30 Individuellterapi, håndtering av selvmordsproblematikk,
          kriseplan. Gruppeterapi
12.30 Lunsj
13.15 Overføring, motoverføring og kollegial veiledning
13.45 Medisiner, rus, pårørende, psykososial rehabilitering
14.15 Pause
14.30 Alvorlighetsgrad, differensiering, implementering
15.00 Pause
15.15 Drøfting av kliniske problemstillinger
16.00  Avslutning

Pris: 800 kr.
Påmelding skjer fortløpende.

Påmelding via Questback.
Påmeldingsfristen er fredag 03. mai.

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 5 timers vedlikeholds aktivitet. 
Kurset er godkjent av Legeforeningen som i Psykiatri med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
 
Litteratur:
Anthony Bateman & Roy Krawitz (2013): "Borderline Personality disorder: An Evidence-Based Guide For generalist Mental Health Professionals"
John Gunderson (2014): "Handbook of Good Psychiatric Managment (GPM) for BPD"

Avbestillingsavgift: Avbestilling senere enn 4 uke før kursstart kan medføre at du belastes for deltakeravgiften.

Fant du det du lette etter?