God nok behandling av eupf høsten 2017

Kurs, 13.10.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

På kurset i god nok behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) vil du lære det viktigste om behandling av denne pasientgruppen

Dato: 13. oktober 2017
Sted: Oslo Universitstssykehus HF, Ullevål sykehus, bygg 22, 2 etg. Undervisningsrommet.

Tid: fredag klokken 09.30 - 15:30.
Oppmøtefra klokken 9:00 for registrering med kaffe og frukt.
Pris: 800 kr eks mva.  (kurset inkluderer lunsj)
NB! Husk å fylle inn mat allergier ved registrering på kurset i Questback.

Beskrivelse:
Det finnes i dag flere spesialiserte behandlingsprogrammer for eupf (MBT, DBT, SFT etc), men for mange pasienter er ikke denne behandlingen tilgjengelig. Studier har vist at generalistmodeller (eks. SCM og GPM) har god effekt ved behandling av eupf. Kurset vil gå gjennom hva som er de viktigste elementene i en slike modeller.

De fleste psykoterapeuter har pasienter med denne lidelsen fra tid til annen. Mange føler seg usikre på hva slags tilnærming som kan være til hjelp. En generalistmodell baseres på at klinikere har en etablert terapeutisk forståelse som er et godt utgangspunkt for å behandle denne pasientgruppen. Med noen tilpasninger vil man kunne være bedre rustet til å drive god terapi av eupf. Vi skisserer tilpasninger man bør gjøre, potensielle utfordringer man kan møte og beskriver hvordan det kan være lurt å etablere rammene (strukturere terapien) på en forutsigbar måte.
Kurset er for alle psykoterapeuter i psykisk helsevern som arbeider med denne pasientgruppen, som ønsker å forbedre sin faglige kompetanse og øke sin trygghet i terapeutrollen.

I løpet av kursdagen får man en oversikt over viktige aspekter ved en god behandlingstilnærming for eupf basert på litteratur og studier fra USA og England.

Målgruppe:
Leger, psykologer, og andre praktiserende klinikere som har nytte av å kunne personlighetsutrede innen helsevesenet som ikke har tatt dette kurset tidligere.

Påmelding:
https://response.questback.com/oushf/lbnnrl7jjz

Maks antall deltakere: 30 stk. Påmelding er fortløpende, frem til kurset er fullt.

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP).

Kurset er godkjent av Den Norske Legeforeningen og Norsk Psykologforening.

Avbestillingsavgift: Avbestilling senere enn 4 uker før kursstart kan medføre at du belastes for deltakeravgiften.

PROGRAM

Fredag 13. oktober 2017

Kurset holdes av psykologspesialist Christian Schlüter og psykologspesialist Kristoffer Walther ved Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, OUS. 

 
Fredag 13. oktober
 
09.00 Registrering og kaffe med frukt
09.30 Forholdet mellom «Spesialiserte behandlingsprogram» og
         «Generelle modeller» (virksomme faktorer, resultater).
          Terapeutegnethet.
10.15 Pause
10.30 Innledende fase: Utredning, patologiforståelse, diagnose,
          allianse og kasusformulering.
11.15 Pause
11.30 Individuellterapi, håndtering av selvmordsproblematikk,
          kriseplan. Gruppeterapi
12.30 Lunsj
13.15 Video: Pasient-terapeutforholdet. Overføring og motoverføring
14.00 Pause 
14.15 Medisiner, rus, pårørende, psykososial rehabilitering
14.45 Alvorlighetsgrad, differensiering, implementering
15.00 Pause
15.15 Drøfting av kliniske problemstillinger
15.30  Avslutning

Når og hvor

Dato
13.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Ullevål sykehus - Bygg 22
Oslo Universitstssykehus HF, Ullevål sykehus, bygg 22, 2 etg. Undervisningsrommet. 
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
 
Kontaktinformasjon
Spørsmål ang kurset sendes til e-post: napp@ous-hf.no, eller telefon 91 75 76 71 (8.00 - 15.30 hverdager).
 
Mer informasjon
Questback påmelding: Påmelding via Questback 
napp@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?