HELSENORGE

God psykisk helse for alle - psykiske lidelser hos barn og unge med autisme eller utviklingshemming

Psykisk helsevern og habilitering for barn og unge i Helse Sør-Øst presenterer en rapport om utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme.

Et seminar med søkelys på en gruppe barn og unge som har betydelig økt risiko for å utvikle en psykisk lidelse.

Rapporten God psykisk helse for alle - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) ble publisert i august 2022.


Fant du det du lette etter?