GRIN2B - kurs for foresatte og fagpersoner

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser arrangerer digitalt kurs om GRIN2B i samarbeid med Statped og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Målgruppe

Foresatte, fagpersoner og tjenesteytere til personer med mutasjon i genet GRIN2B. Foresatte anbefales å delta sammen med fagpersoner (for eksempel personer fra ansvarsgruppen, barnehage, skole, habiliteringstjeneste, fastlege osv.)

Målsetting

  • styrke kunnskap om mutasjon i GRIN2B og vanlige tilleggsutfordringer
  • diskutere hvordan tilrettelegge for at barnet får en god hverdag på alle arenaer
  • legge til rette for å bygge nettverk

Påmelding

Både foresatte og fagpersoner kan melde seg på gjennom påmeldingsskjema, eller ved å ringe ansvarlig for kurset: Silje Systad 67501349.

For foresatte er kompetansesenteret behjelpelige med å kontakte aktuelle fagpersoner.

Praktiske opplysninger

Kurset gjennomføres på videokonferanse via Norsk Helsenett. Du kan enkelt delta fra diverse enheter (PC, nettbrett, smarttelefon). Ved tildelt plass vil deltagere få nødvendig informasjon og hjelp for å kunne delta.

Kurset er gratis.

Mer informasjon

Detaljert program for kurset offentliggjøres senere.
Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

Her kan du leste om GRIN-relatert encefalopati


Fant du det du lette etter?