Guch - Kurs for voksne med medfødt hjertefeil over 40 år og deres pårørende 31.august og 1.september 2017

Kurs, 31.08.2017-01.09.2017

Mange pasienter med medfødt hjertefeil har behov for å vite mer om sykdom og behandling og møte andre i samme situasjon. Vi hadde det første kurset for voksne med medfødt hjertefeil over 40 år nå i mars og det ble veldig godt evaluert.

Kardiologisk avdeling samarbeider med Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) og Lærings- og mestringssenteret på Rikshospitalet om et kurstilbud til pasienter med medfødt hjertefeil og deres pårørende. Et tverrfaglig team (kardiolog, kirurg,  Guch-sykepleier, sosionom, rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret) bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Tema:
- hjertes anatomi
- rettigheter
- mestring
- fysisk aktivitet
- informasjon om Feiringklinikken
- informasjon om VMH

For ytterligere informasjon eller påmelding: ta kontakt med rådgiver Guro Skottene ved Lærings- og mestringssenteret, telefonnummer: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no

Påmeldingsfrist: 7.august

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du vil få tilsendt et henvisningsskjema dersom du ikke har vært pasient ved OUS tidligere.

Når og hvor

Dato
31.08.2017-01.09.2017 
Klokkeslett
10:00-16:00 
Sted
Rikshospitalet
  
Kontakt
Guro Skottene
Telefon 23 07 08 20
Mail: Lmskkt@ous-hf.no