HELSENORGE

Guch (medfødt hjertefeil), lærings- og mestringskurs

Det arrangeres jevnlig lærings- og mestringskurs for voksne med medfødt hjertefeil (Guch) og deres pårørende. Diagnose og alder kan variere fra kurs til kurs. Ta kontakt for mer informasjon. 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning: Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring


 

OM KURSET

Dette er et kurstilbud der du kan lære mer om medfødt hjertefeil og møte andre i samme situasjon. Et tverrfaglig team (kardiolog, Guch-sykepleier, sosionom og rådgiver ved Lærings og mestringssenteret) bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre.

 

INNHOLD

Tema som belyses:

  • Brukerrepresentant deler sine erfaringer
  • Informasjon om sykdom og behandling
  • Mestring i hverdagen
  • Rettigheter og sosiale ordninger
  • Informasjon om VMH

PRAKTISK INFORMASJON

Egenandel: Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.

Det blir servert enkel lunsj. Gi beskjed om eventuelle matallergier.

Reise – og oppholdsutgifter

 

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

 

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må du/dere ordne dette selv.

Vi tipser om:

Olympiatoppen sportshotell
Tlf.: 22 02 57 35

Norlandia hotell, Karl Johan
Tlf.: 23 16 17 00

Program


Program sept.doc

Brosyre

Brosjyre sept.ppt
Fant du det du lette etter?