HELSENORGE

Habit Reversal Training (HRT) / Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT), Ticskontrollerende trening for personer med Tourettes syndrom eller ticstilstander 18. og 19. oktober 2023

Invitasjon til kurs i Habit Reversal Training  (HRT) / Comprehensive Behavioral Intervention for Tics (CBIT), Ticskontrollerende trening for personer med Tourettes syndrom eller ticstilstander

Et bilde av en skogssti med høstfargede trær.

HRT/CBIT er en manualbasert behandlingsmetode der pasienter skal lære seg å få bedre kontroll på sine tics, og er førstevalg for behandling av tics. Prinsippene i behandlingen er de samme for både voksne og barn, så kurset passer for behandlere som arbeider med begge gruppene.

Forelesere begge dager Morten Bekk, psykologspesialist og rådgiver Kari Anne Pedersen v/ Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør – Øst (RKT)

Vi gjør oppmerksom på at deltagerne selv må skaffe seg behandlingsmanualen og ha denne med på kursdagene. Arbeidsbok utdeles av oss.

Pris

1000 kroner inkludert lunsj begge dager og arbeidsbok

Påmeldingsfrist

15. september 2023. Det er begrenset antall plasser og påmeldingen lukkes når kurset er fullt.

Fant du det du lette etter?