HELSENORGE

Halvdagsseminar/workshop med Donna Bender

Velkommen til seminar med Donna Bender! Arrangementet er åpent for alle som er interesserte, det være seg klinikere, forskere eller studenter.
Donna Bender er hovedforfatteren av «Skala for nivå av personlighetsfungering» i DSM-5 og det nye SCID intervjuet for dimensjonal kartlegging av personlighets-problemer («Strukturert klinisk intervju for alternativmodellen for personlighets-forstyrrelser i DSM-5»; SCID-5-AMPD).

Program


12:30 – 12.35         Velkommen (Toril Dammen, leder for Seksjon for behandlingsforskning, Avdeling for forskning og innovasjon, Klinikk psykisk helse og avhengighet).

12.35 – 13.30 Hva er «Skalaen for nivå av personlighetsfungering»? (Donna Bender)

Hvordan å administrere det nye SCID intervjuet? ("Structured Clinical Interview for DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders Module I" (SCID-5-AMPD-I) (Donna Bender).

13:30 – 13.40 Pause

13:40– 13:50 Den norske multisenterstudien av Alternativmodellen for personlighetsforstyrrelser i DSM-5 (NorAMP; Benjamin Hummelen).

13:50 – 14:00 Hvorfor er det viktig å vurdere personlighetspsykopatologi hos 
ungdom? (Ingvild Aurebekk).

14:00 – 14:30 Se, vurder og diskuter et SCID-5-AMPD-I intervju; de åtte innledende spørsmålene (Donna Bender).

14:30 – 14:40 Pause

14:40 – 15:25 Se, vurder og diskuter et SCID-5-AMPD-I intervju; spørsmål for nivåbestemmelse (Donna Bender).

15:25 – 15:30 Slutt (Ingeborg Eikenæs, leder av Nasjonal kompetansetjenester for personlighetspsykiatri).

Seminaret er kostnadsfritt og er åpent for alle interesserte, klinikere, forskere og studenter.
Deltagerantall er begrenset til 100 personer. 

Meld deg på kurset via epost: sissen@ous-hf.no 
Påmeldingsfrist er mandag 22. mai. 


Foredragsholdere 

Donna S. Bender, PhD, er direktør for Strategiske initiativer ved College of Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, USA, og fakultet- og styremedlem i New Orleans Birmingham Psychoanalytic Center, New Orleans, USA. Hun hadde en sentral rolle i å utforme "DSM-5 Level of Personality Functioning Scale". Denne skalaen evaluerer kjernekomponentene av personlighetspatologi (selv og mellommenneskelig fungering) på et kontinuum som spenner fem nivåer av svekkelse av personlighetsfungering, fra liten eller ingen svekkelse (nivå 0) til ekstrem svekkelse (nivå 4). Hun er første forfatteren av det nye SCID-intervjuet (Structured Clinical Interview for DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders Module (SCID-5-AMPD).

Ingvild Aurebekk er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Fredrikstad, Norge. Utdannet ved Universitetet i Oslo. Medlem av Faglig rådgivende utvalg for adopsjonssaker, en del av Barne- og familiedepartementet i Oslo. Leder av Arbeidsutvalget for personlighetspsykiatri i Norsk barne- og ungdomspsykiatriforbund). Grunnlegger av NorAMP-Junior, en forskningsgruppe som planlegger en studie av AMPD for ungdom

Benjamin Hummelen er psykiater og seniorforsker ved Seksjon for behandlingsforskning og medlem av Forskningsgruppen Personlighetspsykiatri ved Universitetet i Oslo, ledet av Elfrida Kvarstein. Han er prosjektleder for Den norsk multisenterstudie av Alternativmodellen for personlighetsforstyrrelser (NorAMP), et samarbeid mellom fire helseforetak i Norge og Det norske nettverk for personlighetsforstyrrelser, ledet av Geir Pedersen. Se:NorAMP-Prosjektet - Institutt for klinisk medisin (uio.no)

Seminarkomiteen: Sissel Stæhr Nilsen, Toril Dammen, Ingvild Aurebekk, and Benjamin Hummelen  

FIA-logony.jpg
 
Fant du det du lette etter?