Helt sikker? - Ikke uten pasienten!

Konferanse, 22.03.2018-23.03.2018

En regional konferanse om brukermedvirkning og pasientsikkerhet. Konferansen er av, med og for brukere og fagfolk som er opptatt av brukermedvirkning og pasientsikkerhet!

På konferansen ser vi nærmere på hvordan pasienter og pårørende kan involveres i arbeidet med å bedre pasientsikkerheten . Dette vil vi blant annet belyse gjennom temaene:
Kommunikasjon, informasjon og samvalg
Digitale pasienttjenester
Eldrehelse og brukermedvirkning
Tvang eller ikke – hvordan involvere pasienten?

Arrangementet har begrenset antall plasser og påmeldingen koordineres sentralt via helseforetakene og deres brukerutvalg.

Her kan du laste ned programmet.

Konferansen arrangeres av Oslo universitetssykehus HF og deres brukerutvalg, på vegne av Helse Sør-Øst RHF og deres brukerutvalg.

Når og hvor

Dato
22.03.2018-23.03.2018 
Klokkeslett
Sted
Thon hotell Arena, Lillestrøm
 
Kontaktinformasjon
Ved spørsmål, ta kontakt med
Stine Selfors: uxasti@ous-hf.no 
 
Fant du det du lette etter?