HELSENORGE

Hjernesvulst (meningeom), lærings- og mestringskurs

«Det sitter i hodet». Dette kurset er for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan være nyoperert, ferdigbehandlet, leve med meningeom eller være pårørende.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning: Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring

 

 

OM KURSET

Kurset anbefales som en del av pasient og pårørendeopplæringen ved sykehuset. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en erfaren bruker deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre. 

INNHOLD

Tema som belyses:

  • Brukerrepresentant deler sine erfaringer
  • Informasjon om sykdom og behandling
  • Mestring i hverdagen
  • Rettigheter og sosiale ordninger
  • Informasjon om rehabilitering
  • Informasjon om Hjernesvulstforeningen

 

PRAKTISK INFORMASJON

Egenandel: Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.

 

Kurset går over to dager. Det blir servert enkel lunsj. Gi beskjed om eventuelle matallergier.

Reise – og oppholdsutgifter 

 

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

 

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må du/dere ordne dette selv.

Vi tipser om:

Pasienthotellet på Radiumhospitalet
Tlf.: 23 25 24 00

Olympiatoppen sportshotell
Tlf.: 22 02 57 35

Norlandia hotell, Karl Johan
Tlf.: 23 16 17 00

Brosjyre

invit brosjyre des.ppt

Program

program des.doc
Fant du det du lette etter?