Hjernesvulstkurs Det sitter i hodet

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 01.12.2016-02.12.2016, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Dette er kurset for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av hjernesvulst. Du kan være ferdigbehandlet, leve med hjernesvulst eller være pårørende.

Målet med kurset er å få økt kunnskap og bli kjent med andre i samme situasjon. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere (pasient/pårørende) deler sin erfaringskunnskap.

Tid: 1. desember kl 10-15.15 og 2. desember kl 09.45-14.30

Tema:
- informasjon om sykdom og behandling
- mestring
- rettigheter
- rehabilitering
- informasjon om Hjernesvulstforeningen

Påmeldingsfrist: 11.november

Når og hvor

Dato
01.12.2016-02.12.2016 
Klokkeslett
10:00-15:00 
Sted
Radiumhospitalet
Vardesenteret
 
Arrangør
Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)
Lærings- og mestringssenteret 
Kontakt
For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med rådgiver Guro Skottene, ved Lærings- og mestringssenteret, tlf 23 07 08 20
Mail: Lmskkt@ous-hf.no