Hjernesvulstkurs: Det sitter i hodet, 11. og 12. mai 2017

Kurs, 11.05.2017-12.05.2017, Lærings- og mestringssenteret i Kreftklinikken

Dette kurset er for deg eller dere som opplever at hverdagen er endret på grunn av diagnosen hjernesvulst. Du kan være ferdigbehandlet, leve med hjernesvulst eller være pårørende.

Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og erfarne brukere deler sin kunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Tema:
- informasjon fra lege
- mestring
- rettigheter
- rehabilitering
- informasjon fra Hjernesvulstforeningen

11.mai kl 10-15.15
12.mai kl 09.45-14.30

Påmeldingsfrist 21.april

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Gjelder kun dersom du ikke har vært pasient ved OUS tidligere. Du vil få tilsendt et henvisningskjema fra oss når du har fått plass på kurset. Skjemaet fylles ut av fastlegen og kan tas med på første kursdag.

Når og hvor

Dato
11.05.2017-12.05.2017 
Klokkeslett
10:00-14:30 
Sted
Radiumhospitalet, Vardesenteret
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret i Kreftklinikken
 
Kontakt
Rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret Guro Skottene
Tlf 23 07 08 20
Lmskkt@ous-hf.no