HELSENORGE

Hjerneuken 2021: Hodepine

Velkommen til digitalt møte om hodepine i anledning
Hjerneuken 2021.
Program

18:00     Velkommen, Laila Mathisen, Styreleder, Hodepine Norge, Eva Bjørstad, klinikksjef, Nevroklinikken, OUS.     

18:15     Hvordan sikre at du får rett hodepinediagnose? Aud Nome Dueland, dr.med., nevrolog, Sandvika Nevrosenter og Hodepineklinikken, OUS.

18:30     Hva er migrene - hvordan behandles den, hvordan leve med migrene? Tine Poole, allmennlege og leder av Oslo Hodepineklinikk, styremedlem i Hodepine Norge.  Siri Meltvedt, Brukerrepresentant i brukerpanelet ved Nevroklinikken, OUS.      

18:50     Tverrfaglig hodepinebehandling. Hvilke muligheter finnes det ved kompliserte hodepiner?   Anne Hege Aamodt, faglig leder av hodepineklinikken på OUS RH, overlege ph.d. Bendik Winsvold, , faglig leder av hodepineklinikken på OUS, Ullevål, Fredrik Thorsen, brukerrepresen-tant i brukerpanelet ved Nevroklinikken, OUS.        

19:10     Hvilken rolle har fysioterapi i den tverrfaglige hodepinebehandlingen?  Gunvor Mosvold, spesialfysioterapeut med mastergrad (MSc), Nevroklinikken OUS.

19:25     Hvilken rolle har ernæringsfysiologen i den tverrfaglige hodepinebehandlingen?  Ine Christel Skogly, Klinisk ernæringsfysiolog, Nevroklinikken, OUS.

19:30     Hva er kognitiv terapi ved hodepine? Olav Elvemo, kognitiv terapeut, psykiatrisk sykepleier, Sandvika Nevrosenter og Oslo Hodepineklinikk.

19:45     Spørsmål og diskusjon. Panel.

Fant du det du lette etter?