Hjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdom

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, en hel dag, kl.08.30-15.00

Informasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS.
Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.

Du er velkommen til å ta med en av dine nærmeste. Gi evt. beskjed om dette ved påmelding.

Innhold i kurset:
• Hva er hjerteinfarkt / hva er angina pectoris?
• Behandlingsmetoder og undersøkelser
• Hvordan virker hjertemedisinene?
• Normale reaksjoner som kan komme i etterkant
• Hvordan forholde seg til eventuelle nye brystsmerter?
• Min historie og hvordan jeg har kommet videre v/brukerrepresentant fra LHL (Landsforening for hjerte- og lungesyke)
• Kostveiledning ved klinisk ernæringsfysiolog
• Aktivitetsnivå og trening
• Røyking

Det blir gode muligheter til å ta opp spørsmål underveis.

Påmelding:
Du blir/skal ha blitt påmeldt mens du er eller var inneliggende på Ullevål sykehus. Vennligst gi beskjed i god tid hvis du er forhindret til å delta. Du vil da få tilbud om et senere kurs. Hvis du ikke har fått tilbud eller ikke har fått deltatt tidligere og nå ønsker kurs, vennligst ta kontakt på telefon:
Tlf.nr.: 22 11 90 51 eller 22 11 91 66

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Hjertemedisinsk avdeling og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk, og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og ledes av fagsykepleier ved Hjertemedisinsk sengepost.

Når og hvor

Tid
en hel dag, kl.08.30-15.00
Klokkeslett
 
Sted
Ullevål sykehus
Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende, Hotellet, bygg 10, 1.etg.
 
Kontaktinformasjon
Lisbeth Onsum Vestheim, Fagsykepleier Hjertemedisinsk sengepost
Tlf.: 22 11 90 51   E-post: uxvisb@ous-hf.no  eller
Anne Lise Hustadnes, Rådgiver Lærings- og mestringssenteret
Tlf.:22 89 48 36   E-post. anhust@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?