Hjerte, informasjonsdag for deg som har kransåresykdom PGA CORONASITUASJONEN ER INFORMASJONSDAGENE INNSTILT INNTIL VIDERE

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 19.03.2020, Hjertemedisinsk avdeling, Seksjon for Læring- og mestring (Medisinsk klinikk)

Informasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS. Hensikten med dagen er å gi kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom, og hvordan leve med sykdommen.

På grunn av coronasituasjonen er informasjonsdagene 19.03, 16.04, 14.05 og 11.06 avlyst.

Du er velkommen til å ta med en av dine nærmeste. Gi beskjed om dette ved påmelding.

Innhold i kurset:
• Hva er hjerteinfarkt / hva er angina pectoris?
• Behandlingsmetoder og undersøkelser
• Hvordan virker hjertemedisinene?
• Normale reaksjoner som kan komme i etterkant
• Hvordan forholde seg til eventuelle nye brystsmerter?
• Min historie og hvordan jeg har kommet videre v/brukerrepresentant fra   LHL (Landsforening for hjerte- og lungesyke)
• Kostveiledning ved klinisk ernæringsfysiolog
• Aktivitetsnivå og trening - hva tåler jeg
• Røyking

Det blir gode muligheter til å ta opp spørsmål underveis.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Hjertemedisinsk avdeling og Lærings- og mestringssenteret i Medisinsk klinikk, og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og ledes av fagsykepleier ved Hjertemedisinsk sengepost.

Påmelding:
Du blir/skal ha blitt påmeldt mens du er eller var inneliggende på Ullevål sykehus. Vennligst gi beskjed i god tid hvis du er forhindret til å delta. Se mer informasjon om dette under henvisning.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra lege.

Du skal ha blitt henvist til kurset og påmeldt mens da du var  inneliggende på Ullevål sykehus.

Vennligst gi beskjed i god tid hvis du er forhindret til å delta. Du vil da få tilbud om et senere kurs.

Hvis du ikke har fått tilbud eller har hatt mulighet til å delta på tidligere og nå ønsker kurs, vennligst ta kontakt med en av sykepleierene Therese, Helene eller Tone på Hjertemedisinsk poliklinikk, Tlf.nr.: 22117526

Når og hvor

Dato
19.03.2020 
Klokkeslett
09:00
Sted
Ullevål sykehus
Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende, Hotellet, bygg 10, 1.etg.
 
Arrangør
Hjertemedisinsk avdeling, Læring- og mestring i Medisinsk klinikk
 
Kontaktinformasjon
Sykepleier Therese ved Hjertemedisink poliklinikk,
Tlf.: 22117526 E-post: uxravt@ous-hf.no  eller
Anne Lise Hustadnes, Rådgiver Lærings- og mestringssenteret
Tlf.:22 89 48 36   E-post. anhust@ous-hf.no
 
Mer informasjon
uxravt@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?