HELSENORGE

Hvordan gi Buccolam? - e-læring

, E-læringskurset er nettbasert, du kan ta det når det passer deg. , Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

I dette e-læringskurset lærer du hvordan du gir Buccolam for å stoppe lange, eller gjentagende epileptiske anfall.
Illustrasjonsfoto.  Buccolam i forskjellige doser

Illustrasjonsfoto. Buccolam i forskjellige doser

Er du usikker på hvordan du skal takle et krampeanfall med bevissthetstap, tilstivning og rykninger (GTK)? Er du usikker på hvordan du skal gi den anfallsstoppende medisinen Buccolam? Da er dette e-læringskurset nyttig for deg. Du kan også velge å se bare filmen.

Målgruppen er alle som har ansvar for å gi anfallsstoppende medisin: ansatte i barnehage, skole, PPT, boliger, avlastning, pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten forøvrig og pårørende.

Lær hvordan du gir den anfallsstoppende medisinen Buccolam

Filmen, som er en del av e-læringen, finner du også på YouTube

Viktig  informasjon fra produsenten av BUCCOLAM (januar 2018)

Den gjennomsiktige sprøytehetten på BUCCOLAM ferdigfylte sprøyter kan i noen tilfeller bli sittende igjen på tuppen av sprøyten etter at den røde sikkerhetshetten er tatt av. Pasienten kan få hetten i munnen, og det kan medføre kvelningsfare eller at barnet svelger den. Hvis den gjennomsiktige sprøytehetten fortsatt sitter på tuppen av sprøyten, må den fjernes manuelt før legemidlet gis.

Les mer om hva man skal gjøre eller hvem man skal kontakte for mer informasjon i sikkerhetsinformasjonen legemiddelfirmaet har skrevet i samarbeid med Statens legemiddelverk

Når og hvor

Tid
E-læringskurset er nettbasert, du kan ta det når det passer deg.
Klokkeslett
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser
 
Kontaktinformasjon
Har du behov for ytterligere opplysninger, eller spørsmål om bruk av filmen, ta kontakt med oss på e-post kompetansesenter-sse@ous-hf.no eller tlf. 67 50 11 95.
 
Fant du det du lette etter?