Hydrocephalus - kunnskap og mestring, e-læringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Kurset tar deg ca.20 minutter å gjennomføre

E-læringskurset er basert på medisinsk kunnskap og erfaringer med og fra pasienter ved Hydrocephalus-poliklinikken ved OUS Rikshospitalet. Kurset tar ca.20 minutter å gjennomføre.

E-læringskurset «Hydrocephalus – kunnskap og mestring» beskriver hva hydrocephalus er. Du får lære om diagnostisering, behandling og ulike symptomer ved hydrocephalus. I tillegg får du lære om det å leve med hydrocephalus både som frisk og som kronisk syk.

Hensikten med kurset er å bidra til at pasienter og pårørende opplever trygghet og kontroll relatert til å leve med sykdommen i hverdagen. Målet er at de som tar kurset oppnår økt forståelse av hva hydrocephalus er og økt forståelse for utfordringer relatert til å leve med sykdommen.

Målgrupper:
•Ungdom og voksne med hydrocephalus og deres pårørende. Det kan også være relevant for foreldre til barn med hydrocephalus.
•Helsepersonell som møter pasientgruppen både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.
•Lærere og andre ansatte i undervisningssektoren som møter elever med sykdommen.

Ved å klikke på lenken under, kommer du rett til e-læringskurset hydrocephalus - kunnskap og mestring: http://laeringsportalen.helse-sorost.no/elps40/content/276c01ca-ff34-40ce-974d-967583a3a509/course/asset/main.html

Når og hvor

Tid
Kurset tar deg ca.20 minutter å gjennomføre
Kontakt
Spørsmål? Ta kontakt med Camilla Edeklev,
epost: camede@ous-hf.no