IBS-kurs et tilbud til personer som har irritabel tarm-syndrom og deres pårørende

Kurs 23.10.18, Lærings- og mestringssentret (Medisink klinikk) Sted: Ullevål sykehus, Bygg 36, Aud. 1.etg Øyeavdelingen

​Et kjennetegn ved Irritabel tarm-syndrom (IBS) er at selv om tarmfunksjonen er forstyrret og kan gi betydelige plager, finner man ikke noe sikkert galt verken ved blod-, vevs- eller avføringsprøver. Kurset har til hensikt å gi et innsyn i hva IBS er, og gi tips og råd om hva en selv kan gjøre for å best mulig mestre å leve med IBS i hverdagen. Ulike yrkesgrupper  og en representant fra LMF (Landsforeningen for fordøyelsessykdommer) bidrar inn i kurset. 

Program:

  • Velkommen og introduksjon av LMS og IBS-kurset

  • Hva er irritabel tarm-syndrom og hva gjør vi med det? Helsesyn på IBS v/overlege fra Gastromedisinsk avdeling

  • Fysioterapeutens tiltak ved fysioterapeut

  • Kostveiledning v/ klinisk ernæringsfysiolog

  • Komplementær alternativ terapi v/sykepleier/forsker?

  • hvordan mestre IBS? v/spesialsykepleier

  • Pasienthistorie v/ representant fra LMF

  • Oppsummering og evaluering

Kursleder: Turid Bua

Henvisning: Kurset krever henvisning fra din lege senest 3 uker før kursstart, hvis du ikke er pasient ved Oslo universitetssykehus, Gastromedisinsk avdeling, for den aktuelle tilstanden

Ønskes flere opplysninger, trykk her for brosjyre

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.