Kurs 23.10.18, Lærings- og mestringssentret (Medisink klinikk) Sted: Ullevål sykehus, Bygg 36, Aud. 1.etg Øyeavdelingen

IBS-kurs et tilbud til personer som har irritabel tarm-syndrom og deres pårørende

​Et kjennetegn ved Irritabel tarm-syndrom (IBS) er at selv om tarmfunksjonen er forstyrret og kan gi betydelige plager, finner man ikke noe sikkert galt verken ved blod-, vevs- eller avføringsprøver. Kurset har til hensikt å gi et innsyn i hva IBS er, og gi tips og råd om hva en selv kan gjøre for å best mulig mestre å leve med IBS i hverdagen. Ulike yrkesgrupper  og en representant fra LMF (Landsforeningen for fordøyelsessykdommer) bidrar inn i kurset. 

Program:

  • Velkommen og introduksjon av LMS og IBS-kurset

  • Hva er irritabel tarm-syndrom og hva gjør vi med det? Helsesyn på IBS v/overlege fra Gastromedisinsk avdeling

  • Fysioterapeutens tiltak ved fysioterapeut

  • Kostveiledning v/ klinisk ernæringsfysiolog

  • Komplementær alternativ terapi v/sykepleier/forsker?

  • hvordan mestre IBS? v/spesialsykepleier

  • Pasienthistorie v/ representant fra LMF

  • Oppsummering og evaluering

Kursleder: Turid Bua

Henvisning: Kurset krever henvisning fra din lege senest 3 uker før kursstart, hvis du ikke er pasient ved Oslo universitetssykehus, Gastromedisinsk avdeling, for den aktuelle tilstanden

Ønskes flere opplysninger, trykk her for brosjyre

Fant du det du lette etter?