Infertilitet - fra diagnose til behandling

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 08.10.2020, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha fått kunnskap om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn.  De skal også få oversikt over behandlingsopsjoner, og tilgjengelig kunnskap om komplikasjoner og risiki som følge av behandlingen.

NY DATO 8. oktober 2020.

Påmelding til kurs 33926 hos Legeforeningen

Program

08.30 Velkommen v/Ritsa Storeng

08.35 Kvinnelig infertilitet – årsaker og utredning v/Nan B. Oldereid

09.25 Kvinnelig infertilitet – hvilke pasienter henvises og hvilken behandling v/Nan B. Oldereid

10.15 Mannlig infertilitet – årsaker, utredning og behandling v/Trine B. Haugen

10.55 Pause

11.15 Hormonstimulering, preparater, regimer v/Hannah Lena N. B. Russell

12.00 Spørsmål

12.15 Lunsj

13.00 Assistert befruktning (ART) i laboratoriet & ART fortid-nåtid-fremtid v/Mette Haug Stensen

13.50 Assistert befruktning – komplikasjoner og kreftrisiko hos kvinner og barn v/Marte Myhre Reigstad

14.35 Pause

14.50 Er det trygt å bruke nedfrosne embryo i IVF? v/Marte Myhre Reigstad

15.35 IVF- historie-bioteknologiloven-etiske spørsmål opp gjennom årene v/Eira Bjørvik

16.15 Spørsmål

16.30 Slutt

Når og hvor

Dato
08.10.2020 
Klokkeslett
08:30-16:30
Sted
Kurset avholdes i Grønt auditorium, bygg 25, OUS Ullevål
 
Arrangør
Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
Kurset arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse i samarbeid med Legeforeningen 
Fant du det du lette etter?