Informasjons- og opplæringsopphold for barn i alderen 6-10 år med Tourettes syndrom eller kroniske tics, med søsken og foresatte

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 05.02.2018-09.02.2018, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Oppholdet skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre familier i liknende situasjon.

Foresatte får tilbud om forelesninger og felles aktiviteter, som blant annet vil omfatte:    

• Innføring i diagnosen, samt tilleggsvansker som er vanlig ved Tourettes syndrom eller kroniske tics
• Ulike behandlingstiltak ved Tourettes syndrom eller kroniske tics      
• Råd og informasjon om ulike støtteordninger og rettigheter
• Tilrettelegging i skole og i hverdag
• Familieliv

I undervisningen blir det lagt opp til forelesninger i plenum og arbeid i mindre grupper.
I tillegg ønsker vi forslag til temaer, se søknadsskjema.

Barna vil på dagtid være sammen i Frambus skole. Der vil de møte andre som har liknende erfaringer både som barn med diagnosen og som søsken. Barna får tilrettelagt informasjon om det å ha og å leve med Tourettes syndrom eller kroniske tics. Barnas dagsprogram vil tematisk være overlappende med foresattes program.

Barna spiser alle måltider sammen med foresatte. Utenom skoletiden er barna de foresattes ansvar.

Familiene bor på eget rom under oppholdet. Reise- og oppholdsutgifter, samt opplæringspenger, dekkes etter gjeldene regler.
De som får tildelt plass får tilbakemelding i brevs form i løpet av uke 47 (20.-24. november). Endelig program sendes deltakerne en uke før kursstart.


Arrangør

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Søknadsskjema

Last ned, skriv ut, fyll inn og send søknadsskjemaet (pdf).  

Søknadsskjemaet sendes til:

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo universitetssykehus  

(merk konvolutten «Frambu»)

Søknadsfrist

onsdag 15. november 2017 

Om Frambu 

Kursstedet Frambu ligger i naturskjønne og rolige omgivelser, og med mange ulike fasiliteter som basseng, turløyper, lavvo, isfiske m.m.

Frambu-innkjoersel-liggende.jpg
Les mer om kursstedet på www.frambu.no.                

Når og hvor

Dato
05.02.2018-09.02.2018 
Klokkeslett
Sted
Frambu, Sandbakkvn. 18, 1404 Siggerud
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.