Informasjons- og opplæringsopphold for unge (10 – 14 år) med Tourettes syndrom/kroniske tics med foreldre/pårørende

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 10.02.2020-14.02.2020, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

En møteplass for utveksling av erfaring og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre i liknende situasjoner. Programmet vil omfatte deltakelse i grupper med lek, spill, samtaler og friluftsaktiviteter ute, digitalt verksted og kreativ utfoldelse.

Oppholdet skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre mennesker i liknende situasjoner.

Foreldre/pårørende deltar i program og felles aktiviteter, som blant annet vil omfatte:                     

  • Innføring i diagnosen, samt tilleggsvansker som er vanlig ved Tourettes syndrom eller kroniske tics
  • Ulike behandlingstiltak ved Tourettes syndrom eller kroniske tics         
  • Råd og informasjon om ulike støtteordninger og rettigheter
  • Tilrettelegging i utdanning
  • Fritid og friluftsliv
  • Gruppesamtaler

De unge får eget program lagt av Frambu, som blant annet vil omfatte deltakelse i grupper med lek, spill, samtaler og friluftsaktiviteter ute, digitalt verksted og kreativ utfoldelse.


Oppholdet på Frambu er kostnadsfritt. Utgifter i forbindelse med reise til og fra Frambu dekkes etter gjeldene regler i Pasientreiseforskriften. Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 eller se nettside www.pasientreiser.no. Foreldre/pårørende som må være borte fra arbeid for å delta i nødvendig opplæring av barn med funksjonsvansker kan søke opplæringspenger etter gjeldene regler. Se www.nav.no

Tilbakemelding om plass vil sendes i brevs form i løpet av uke 51/2019. Det vil ikke bli gitt informasjon om dette ved henvendelse til NevSom per telefon eller per epost.

Endelig program sendes deltakerne en uke før kursstart.

Søknadsskjema:
Skriv ut skjema og bekreftelse, fyll ut og send inn. Last ned søknadsskjema som worddokument eller søknadsskjema som pdf her.

Søknadsfrist: Søknaden må være poststemplet senest 20.11.19.

NB!
Kun søknader med bekreftelse på diagnose fra lege eller psykologspesialist vil bli vurdert.

Søknadsskjemaet sendes til:

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Postboks 4956, Nydalen (bygg 31)
0424 Oslo                                             (merk konvolutten «Frambu»)


Om kursstedet Frambu:

Kursstedet Frambu ligger i naturskjønne og rolige omgivelser, og med mange ulike fasiliteter som basseng, turløyper, lavvo, isfiske m.m. Les mer på www.frambu.no 

Frambu bassenget på Frambu

               

 

Når og hvor

Dato
10.02.2020-14.02.2020 
Klokkeslett
Sted
Frambu
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
 
Fant du det du lette etter?