Informasjons- og opplæringsopphold for unge (10 – 14 år) med Tourettes syndrom/kroniske tics med foreldre/pårørende

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 10.02.2020-14.02.2020, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

En møteplass for utveksling av erfaring og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre i liknende situasjoner. Programmet vil omfatte deltakelse i grupper med lek, spill, samtaler og friluftsaktiviteter ute, digitalt verksted og kreativ utfoldelse.

Oppholdet skal være en møteplass for utveksling av erfaringer og kunnskap. Dere møter fagpersoner og andre mennesker i liknende situasjoner.

Foreldre/pårørende deltar i program og felles aktiviteter, som blant annet vil omfatte:                     

  • Innføring i diagnosen, samt tilleggsvansker som er vanlig ved Tourettes syndrom eller kroniske tics
  • Ulike behandlingstiltak ved Tourettes syndrom eller kroniske tics         
  • Råd og informasjon om ulike støtteordninger og rettigheter
  • Tilrettelegging i utdanning
  • Fritid og friluftsliv
  • Gruppesamtaler

De unge får eget program lagt av Frambu, som blant annet vil omfatte deltakelse i grupper med lek, spill, samtaler og friluftsaktiviteter ute, digitalt verksted og kreativ utfoldelse.


Oppholdet på Frambu er kostnadsfritt. Utgifter i forbindelse med reise til og fra Frambu dekkes etter gjeldene regler i Pasientreiseforskriften. Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 eller se nettside www.pasientreiser.no. Foreldre/pårørende som må være borte fra arbeid for å delta i nødvendig opplæring av barn med funksjonsvansker kan søke opplæringspenger etter gjeldene regler. Se www.nav.no

Tilbakemelding om plass vil sendes i brevs form i løpet av uke 51/2019. Det vil ikke bli gitt informasjon om dette ved henvendelse til NevSom per telefon eller per epost.

Endelig program sendes deltakerne en uke før kursstart.

Søknadsskjema:
Skriv ut skjema og bekreftelse, fyll ut og send inn. Last ned søknadsskjema som worddokument eller søknadsskjema som pdf her.

Søknadsfrist: Søknaden må være poststemplet senest 20.11.19.

NB!
Kun søknader med bekreftelse på diagnose fra lege eller psykologspesialist vil bli vurdert.

Søknadsskjemaet sendes til:

NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Postboks 4956, Nydalen (bygg 31)
0424 Oslo                                             (merk konvolutten «Frambu»)


Om kursstedet Frambu:

Kursstedet Frambu ligger i naturskjønne og rolige omgivelser, og med mange ulike fasiliteter som basseng, turløyper, lavvo, isfiske m.m. Les mer på www.frambu.no 

Frambu bassenget på Frambu

               

 

Når og hvor

Dato
10.02.2020-14.02.2020 
Klokkeslett
Sted
Frambu
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.