Informasjonsdag for deg som har kransåresykdom

Kurs , Hjertemedisinsk avdeling

Informasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronarutblokking ved OUS, Ullevål.

Informasjonsdagen vil gi deg kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom og hvordan leve med sykdommen.

Det blir undervisning fra lege, sykepleier, ernæringsfysiolog og fysioterapeut. I tillegg kommer en person som selv har gjennomgått behandling og forteller om sine erfaringer.

Følgende temaer blir belyst

  •  Hva er et hjerteinfarkt / hva er angina pectoris
  • Behandlingsmetoder og undersøker
  • Hvordan virker hjertemedisinene
  • Normale reaksjoner etterpå
  • Hvordan forholde seg til eventuelle nye brystsmerter
  • Aktivitetsnivå og trening – hva tåler jeg
  • Kosthold
  • Røyking

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Kursavgift

Kurset koster en egenandel, kr. 345 (frikort gjelder)

Pårørende

Du er velkommen til å ta med deg en av dine nærmeste (de betaler ingen egenandel).

Bevertning

Det vil bli servert lunsj i kantinen på Hotellet. Pårørende må dekke mat selv.

Påmelding

Du blir henvist mens du er inneliggende på Ullevål, og Hjertemedisinsk  poliklinikk kontakter deg senere angående dato.

Gi beskjed i god tid på tlf.:  22117526 dersom du ikke kan delta.

 bilde av et hjerte

Når og hvor

Sted
Ullevål sykehus, Hotellet (bygg 10)
Seksjon for helseinformasjon (tidligere
Læresentret) i 1. etg. på Hotellet
 
Arrangør
Hjertemedisinsk avdeling
Kurset er utarbeidet i et samarbeid mellom Hjertemedisinsk avdeling og Lærings- og mestringssentret i Medisinsk klinikk, og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Det blir gode muligheter for deltagere å stille spørsmål underveis i kurset. 
Kontakt
Therese Raa Ravndal eller Tone Pedersen
Tlf.: 22117526  E-post (til Therese): uxravt@ous-hf.no                                          
Anne Lise Hustadnes Tlf.: 22894836  E-post: anhust@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.