Informasjonsdag for personer som har kransåresykdom og deres pårørende

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 18/10 og 15/11 kl 08:30 - 15:00 , Hjertemedisinsk avdeling, Seksjon for Læring- og mestring (Medisinsk klinikk)

Informasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har hatt hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved OUS, Ullevål.
Datoer høstens kurs 2018:  23/8, 20/9, 18/10 og 15/11. Varighet en hel dag, kl 08:30-15:00

 Hensikten med informasjonsdagen er å gi deg og dine pårørende kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom og hvordan leve godt med sykdommen i hverdagen.

Det blir undervisning fra lege, sykepleier, ernæringsfysiolog og fysioterapeut. I tillegg kommer en person som selv har gjennomgått behandling og forteller om sine erfaringer.

For program og praktisk informasjon, se brosjyre:

H18 Brosjyre informasjonsdag hjerte.pdf

Du vil bli henvist mens du er inneliggende på Ullevål sykehus. Hjertemedisinsk poliklinikk kontakter deg senere angående dato. Gi beskjed i god tid på tlf 22 11 75 26 dersom du ikke kan delta.

Hvis du ikke har fått tilbud om kurs, vennligst se under Henvisning


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du skal ha blitt henvist da du var inneliggende på Ullevål sykehus. Hvis du mot formodning ikke har fått tilbud om kurs, vennligst kontakt :

Sykepleier ved Hjertemedisinsk poliklinikk:  Therese Raa Ravndal eller Tone Pedersen, Tlf 22 11 75 26                E-post (til Therese): uxravt@ous-hf.no  

eller

Rådgiver v/ Lærings- og mestringssentret, Anne lise Hustadnes, Tlf: 22 89 42 66 eller 900 3 6 681

E-post: anhust@ous-hf.no

Når og hvor

Tid
18/10 og 15/11 kl 08:30 - 15:00
Klokkeslett
 
Sted
Ullevål sykehus
Hotellet , Bygg 10 1.etg. Inngang: Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende. Kirkeveien 166
 
Arrangør
Hjertemedisinsk avdeling, Læring- og mestring i Medisinsk klinikk
 
Kontakt
Hjertemedisinsk poliklinikk v/sykepleier Therese  eller Tone Tlf: 22 11 75 26
E-post Therese: uxravt@ous-hf.no eller
 
Mer informasjon
uxravt@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.