Introduksjon til feedback-verktøy

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 30.10.2019, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Å ta i bruk feedbackverktøy er et krav i nasjonale pakkeforløp for rus- og psykisk lidelse. Dette dagskurset gir deg innsikt i hvordan å ta slike verktøy i bruk.

Læringsmål
•Få kunnskap om hva feedbackverktøy er
•Vite hvorfor vi bør bruke feedbackverktøy i rusbehandling
•Kjenne til innvendinger og kritikk av feedbackverktøy
•Ha kjennskap til potensialet feedbackverktøy har i utviklingen av tjenestetilbudet
•Vite hva som skal til for å implementere og vedlikeholde feedbackverktøy i en TSB-enhet

Målgruppe
Nøkkelpersonell i posisjon til å påvirke og/eller foreta beslutning om å ta i bruk feedbackverktøy ved en TSB-enhet (ledere, fagledere, fagutviklere,  klinikere og brukerrepresentanter).

Når og hvor

Dato
30.10.2019 
Klokkeslett
10:00-15:30
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
Gaustad sykehusområde
Sognsvannsveien 21, Oslo
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontaktinformasjon
Nasjonal kompetansetjeneste TSB, tlf.  469 59 791
 
Mer informasjon
Prosjekt Hindre drop-out fra rusbehandling  
tsb@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.