Introduksjon til nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Fagseminar, 15.02.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Nasjonal retningslinje for avrusning av rusmilder og vanedannende legemidler ble utgitt i mars 2016. Bli kjent med innholdet!

Når og hvor

Dato
15.02.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Gaustad sykehus, bygg 6
  
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)