Introduksjon til Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Fagseminar, 01.12.2016, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Hvordan gjøre kunnskapsbaserte anbefalinger i den nye nasjonale retningslinjen kjent for de som utfører behandling og oppfølging?

Det er tema for en introduksjonsdag der vi utforsker innholdet i retningslinjen og få noen enkle hjelpemidler til støtte i lokal implementering.

Program

Når og hvor

Dato
01.12.2016 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Gaustad sykehus - bygg 6
Sognsvannsveien 21
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Kontaktinformasjon
 
Mer informasjon
Påmelding  
Fant du det du lette etter?