HELSENORGE

Invitasjon til fagdag om autismespekterforstyrrelser 10. januar 2023

Velkommen til fagdag om autismespekterforstyrrelser

Photo

Hovedfokus for fagdagene vil være diagnostikk / differensialdiagnostikk og behandling. Fagdagene gjennomføres hovedsakelig digitalt, men med et begrenset antall plasser fysisk i Oslo.


Pris 

Hver fagdag koster kr 500,- ved fysisk deltagelse, kostnadsfritt ved digital deltagelse.

Sted

Fysisk i Oslo/Ullevål; informasjon om sted og lenke til digital deltagelse blir sendt ut til påmeldte i god tid før arrangementet.

Målgruppe

Ansatte i Spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. 

Påmelding 

Send påmelding til sjob@ous-hf.no med navn, profesjon, arbeidssted og fakturainformasjon. Husk å spesifiser hvilken/hvilke fagdager du vil delta på og om du vil delta fysisk eller digitalt.

Kursarrangør 

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst
Det vil bli søkt godkjenning av fagdagene hos Norsk psykologforening og Legeforeningen.


Fant du det du lette etter?