HELSENORGE

Invitasjon til fagdag om autismespekterforstyrrelser 10. januar 2023

Velkommen til fagdag om autismespekterforstyrrelser

Photo

Hovedfokus for fagdagene vil være diagnostikk/differensialdiagnostikk og behandling. Fagdagene gjennomføres digitalt.

Sted

Lenke blir sendt ut til påmeldte i god tid før arrangementet.

Målgruppe

Ansatte i Spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. 

Påmelding 

Send påmelding til sjob@ous-hf.no med navn, profesjon, arbeidssted og fakturainformasjon. 

Kursarrangør 

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst
Det vil bli søkt godkjenning av fagdagene hos Norsk psykologforening og Legeforeningen.
Fant du det du lette etter?