HELSENORGE

Invitasjon til fagdag om Tourettes syndrom 1. november 2022

Velkommen til fagdag om tourettes syndrom

Photo

Hovedfokus for fagdagen vil være diagnostikk / differensialdiagnostikk og behandling. Fagdagen gjennomføres digitalt.


Sted

Lenke blir sendt ut til påmeldte i god tid før arrangementet.

Målgruppe

Ansatte i Spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst

Påmelding 

Send påmelding til sjob@ous-hf.no med navn, profesjon, arbeidssted og fakturainformasjon. 

Kursarrangør 

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst
Det vil bli søkt godkjenning av fagdagene hos Norsk psykologforening og Legeforeningen.

Fant du det du lette etter?