HELSENORGE

Irritabel tarm syndrom - IBS

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 3-4 ganger i året

Mestringskurs for deg med IBS

Du er velkommen til å ta med en av dine nærmeste. Gi beskjed om dette ved påmelding.

Innhold i kurset:
• Hva er irritabel-tarm syndrom? Hva gjør vi med det? Helsesyn på IBS v/lege
• Min historie og hvordan jeg har kommet videre v/brukerrepresentant fra LMF (Landsforening mot fordøyelsessykdommer)
• Kostveiledning ved klinisk ernæringsfysiolog
• Hvordan mestre IBS? v/spesialsykepleier
• Fysioterapeutens tiltak og anbefalinger
• Komplementær/alternativ terapi v/ sykepleier/forsker

Kursleder: Spesialsykepleier Turid Bua

Påmelding: Helsesekretær Kari-Mette Nilsen, epost. kameni@ous-hf.no

Kurstilbudet er et samarbeid mellom pasientforeningene Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF), Gastromedisinsk avdeling og Lærings- og mestringssenteret, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra lege er nødvendig hvis du ikke er pasient ved OUS

Når og hvor

Tid
3-4 ganger i året
Klokkeslett
 
Kontaktinformasjon
• Turid Bua, turbua@ous-hf.no 
• Lærings- og mestringssentret v/rådgiver Anne Lise Hustadnes, anhust@ous-hf.no /
tlf.: 22 89 48 36
 
Fant du det du lette etter?