ISSPD: Personality Disorder Congress 2021 – Kaleidoscope Perspectives

 

 

Hold av datoen! 11-13. oktober 2021 kommer den internasjonale personlighetskongressen til Oslo.

ISSPD er en verdensomspennende organisasjon som arbeider for å skape og utbre kunnskaper om effektiv behandling for mennesker med personlighetsforstyrrelser. Slike forstyrrelser rammer om lag 10% av befolkningen og medfører store helseproblemer for den enkelte og kostnader for samfunnet. Pasienter med personlighetsforstyrrelser ble tidligere ansett som vanskelige å hjelpe, men situasjonen vedrørende behandling har endret seg dramatisk de siste 30 årene. Arbeidet på feltet har ført til at de fleste pasientene som får spesialisert behandling opplever betydelig bedring. Allikevel blir gruppen i liten grad prioritert i helsevesenet selv om de ubehandlet har høy risiko for tidlig uførhet og betydelige personlige og sosiale problemer. Fremdeles gjenstår det derfor mye arbeid i å tette gapet mellom forskning og klinisk praksis.

Kongressen arrangeres på Oslo Kongressenter 11.-13 oktober 2021.

Konferansen samler normalt ca. 600 forskere og klinikere fra hele verden. Tema i 2021 er «Kaleidoscope perspectives», der målet er å belyse nye perspektiver og mer helhetlig tilnærming til å forstå og behandle personlighetsforstyrrelser.

På norsk side samarbeider Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) ved Oslo Universitetssykehus og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) ved Universitetet i Oslo om å være lokalt vertskap. Det norske kongressbyrået Gyro Conference bistår oss med praktisk planlegging og gjennomføring.

Nordisk sammenkomst


Det arbeides nå med å få til en nordisk sammenkomst / node i Oslo der vi oppleve og drøfte den digitale kongressen sammen. Mer informasjon kommer før sommeren.

Følg med på ISSPD2021 for oppdateringer om program og påmelding.

 

Nytt fra NAPP

Fant du det du lette etter?