HELSENORGE

Kartleggingsverktøyene ABC-2 og PAC - erfaringsmøte

Erfaringsmøte for fagpersoner ved barnehabiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst om bruken av kartleggingsverktøyene ABC-2 og PAC.

Barn og unge med funksjonsnedsettelser har økt risiko for å utvikle psykiske lidelser sammenlignet med barn og unge uten funksjonsnedsettelser. Å fange opp tegn og avdekke psykiske lidelser er viktig for å kunne gi riktig hjelp. 

På erfaringsmøtet kan deltakerne stille spørsmål, dele erfaringer og få veiledning i bruken av de anbefalte kartleggingsverktøyene utviklet for barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme, og tolkning av resultatene. Marianne Berg Halvorsen, ph.d., psykologspesialist ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Sissel Berge Helverschou, ph.d., psykologspesialist ved NevSom vil delta på erfaringsmøte. Begge har lang erfaring med bruken av verktøyene ABC-2 og PAC og vil svare på spørsmål.

Arrangementet er et ledd i kompetanseheving knyttet til implementering av rapporten God psykisk helse for alle og behandlingslinjen for utfordrende atferd og retter seg mot fagpersoner i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst. 

Slik får du tak i verktøyene: 
Fant du det du lette etter?