HELSENORGE

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 23. november 2023

KLB inviterer med dette til årets erfaringskonferanse for kommuner som har fått tildelt prosjektmidler eller ønsker å søke om midler til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Photo  

Mål

Dialog om tilskuddsordningen, prosjektarbeid, samt presentasjon av erfaringer fra noen prosjekter. 

Målgruppe

Prosjektledere, ledere og andre aktuelle aktører. Kommuner som ønsker å søke midler i 2024 er også velkommen til å delta.

Program 

Program


Konferansen arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Fant du det du lette etter?