Kompetanseutvikling rus og vold

Digital lansering av kompetansesiden Rusogvold.no, med kunnskapsmoduler og ressurser på området integrert behandling rus og vold, utviklet i samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste TSB og andre kompetansemiljøer, koordinert av KoRus Midt, RVTS Midt.

Program

Kl.10.00 - 10.10                 Bakgrunn Kompetanseutvikling rus og vold
ved prosjekteiere Bente Espeland, RVTS Midt og Trond Ljøkjell, KoRus Midt

Kl.10.10 - 10.20                 Presentasjon av www.rusogvold.no
ved Trond Ola Tilseth, kommunikasjonsrådgiver KoRus-Midt

Kl.10.20 - 11.30:                Kunnskapsmoduler og overordnet implementeringsstrategi

 • 10.20: Grunnmodul
  ved Grete Ystgård, prosjektleder RVTS-Midt.
 • 10.30: Integrert behandling rus og vold
  ved Kim-Morten Jensen, RVTS Nord
 • 10.40: Motiverende intervju i møte med voldsutsatt- eller utøver
  ved Kari Hjertholm Danielsen, KoRus Nord
 • 10.50: Basiskartlegging rus og vold
  ved Eva Marina Mørch, RVTS Vest
 • 11.00 VR-basert simulering rus og vold
  ved Lise Hellum-Håkestad, KoRus Øst
 • 11.10: Anabole androgene steroider(AAS)
  ved Christine Wisløff, Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Oslo universitetssykehus(OUS)
 • 11.20: Overordnet implementeringsstrategi
  ved Silje-Lill Rimstad, KoRus Vest Stavanger

   

Kl.11.30 – 11.50                Mer om implementering
ved Trond Asmussen, NAPHA

Kl.11.50 – 12.00                Avslutning
ved prosjektleder Grete Ystgård, RVTS Midt, prosjekteierne Bente Espeland, RVTS Midt og Trond Ljøkjell, KoRus MidtEttersom det er så mange deltagere, vil ditt kamera og mikrofon bilde og lyd i utgangspunktet være avslått. Merk: Du må oppgi fullt navn og tilhørighet når du logger deg på. Ved tekniske utfordringer; send e-post til: jo.arild.salthammer@stolav.no, tlf 959 10 981

Fant du det du lette etter?