HELSENORGE

Kraniofaryngeom, lærings- og mestringskurs

Mange pasienter med kraniofaryngeom ønsker å lære mer om sykdommen og møte andre i samme situasjon.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta


Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring

Om kurset

Kurset anbefales som en del av pasient og pårørendeopplæringen ved sykehuset. Et tverrfaglig team bidrar med sine fagkunnskaper og en erfaren bruker deler sin erfaringskunnskap. Det legges opp til gruppesamtaler og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom. 

Innhold

  • Informasjon fra endokrinolog
  • Informasjon fra nevrokirurg
  • Brukererfaring
  • mestring
  • Informasjon om kost og ernæring
  • informasjon om rettigheter

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset går over to dager. Det blir servert enkel lunsj. Gi beskjed om eventuelle matallergier.

Reise – og oppholdsutgifter

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 386,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må du/dere ordne dette selv.

Vi tipser om:

Pasienthotellet på Rikshospitalet,

Norlandia Gaustad hotell

Tlf.: 23 25 24 00

 

Olympiatoppen sportshotell
Tlf.: 22 02 57 35,

Norlandia hotell, Karl Johan

 Tlf.: 23 16 17 00


Fant du det du lette etter?