HELSENORGE

Kreft, fysiske aktivitetstilbud/Pusterommet

Veiledet opptrening under og etter kreftbehandling

Pusterommet tilbyr veiledet trening under kreftbehandling, og inntil fire måneder i etterkant av behandling. Du kan få tilrettelagt individuelle treningsprogram og/eller delta i gruppeaktiviteter. Pusterommet gir en mulighet til å komme i gang med tilpasset fysisk aktivitet og møte andre i samme situasjon. Du trenger legehenvisning for å delta, fortrinnsvis via sykehusavdelingen hvor du er til oppfølging.

Oslo universitetssykehus har to Pusterom; et i F-bygget på Radiumhospitalet og et på Kreftsenteret på Ullevål. Du velger selv det Pusterommet som er mest praktisk for deg å benytte. Her jobber det fysioterapeuter med kompetanse innen trening ved kreftsykdom, for veiledning og oppfølging.

For oppdatert informasjon og timeplan, se nettsiden til aktivmotkreft.no, Pusterommet Oslo universitetssykehus. Der finner du også oversikt over de digitale tilbudene: Pusterommet LIVE og Pusterommet Hjemme.

  www.aktivmotkreft.no 

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta.

Henvisning via avd. KSS, Seksjon Psykososial onkologi/LMS/Kreftrehabilitering.

 

Når og hvor

Kontaktinformasjon

Pusterommet Radium: 46 90 68 84 (mobil) eller 22 93 47 08 (kontor)
Pusterommet Ullevål: 94 79 81 04 (mobil) eller 23 02 66 16 (kontor)
 
Fant du det du lette etter?