Helsenorge

Kreft i allmennpraksis 17. - 18. mars 2022

Kreft i allmennpraksis – fra forebygging til palliasjon.

Visit Oslo
 

Læringsmål - Ny spesialistutdanning

Spesifikke læringsmål som dekkes i varierende grad:
-  Diagnostikk (ALM 059)
- Symptomvurdering (ALM 057)
- Evidensbasert kunnskap, symptomer i en uselektert praksis (ALM 056)
- Seleksjonskompetanse og mønstergjenkjenning (ALM 064)
- Skille kritiske symptomer fra uvesentlige (ALM 067)
- Pasientforløp (ALM 084)
- Selekterte pasientpopulasjoner (ALM 085)
- Kunnskapskilder, retningslinjer, beslutningsverktøy (ALM 041)
- Samarbeide med spesialisthelsetjenesten (ALM 071)
- Forebygging (ALM 009)

Målgruppe

Allmennpraktiserende leger, men kurset har også relevans for andre leger som arbeider med kreftpasienter.

Formål med kurset

Ha oppdatert kunnskap om kreft og kreftbehandling med fokus på utfordringene allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen (forebygging, screening, akutte tilstander, seneffekter, kreft som kronisk sykdom, symptomlindring, psykososiale forhold og samhandling).

Antall kurstimer
16

Maks antall deltagere

40

Pris

Lege: 3 900kr
Ikke lege: 7 800kr

Programmet

Kurseier

Den norske legeforening

Fant du det du lette etter?