Kreft i allmennpraksis- fra forebygging til palliasjon

Fagseminar, 02.02.2017-03.02.2017, Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)

 

Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst arrangerer kurs i samarbeid med Universitetet i Oslo og Den norske legeforening.

Målgruppe

Allmennpraktiserende leger, men kurset har også relevans for leger som arbeider med onkologi eller palliativ medisin hos kreftpasienter.

Læringsmål

Gi legen økt kunnskap innen onkologi og lindrende behandling med vekt på de kreftrelaterte utfordringene allmennpraktikeren møter (diagnostikk, progredierende sykdom, symptomlindring, psykososiale forhold, samhandling og senvirkninger).

Tid og sted

2.-3. februar 2017
Kurset holdes på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Program og påmelding

Påmelding innen 20. januar 2017 og program finnes i kurskatalogen til legeforeningen.

Foredrag

Her finner du foredragene til morgendagens kurs. Enkelte av forelesningene som ikke inngår i pdf-filen vil bli lagt ut i etterkant.

Når og hvor

Dato
02.02.2017-03.02.2017 
Klokkeslett
08:00-15:15 
Sted
Ullevål sykehus
Bygg 2 Søsterhjemmet
 
Arrangør
Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion Sør-Øst (KSLB)