Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjon 2019

Kurs , 07.02.2019-08.02.2019 , Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) - Helse Sør-Øst

 
Den norske legeforening

I samarbeid med Den norske legeforening arrangerer Avdeling for kreftbehandling ved Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) emnekurs i kreft spesielt tilpasset fastleger.

Målgruppe:

Målgruppen er leger i allmennpraksis, men kurset er også relevant for andre leger som arbeider med kreftpasienter i andre sammenhenger.

Målsetting:

Allmennpraktikere har fått en tiltagende viktig rolle i kreftbehandlingen og i oppfølgingen av kreftpasienter. Kurset gir oppdatert kunnskap om kreft og kreftbehandling med fokus på utfordringene allmennpraktikere møter i dagens helsevesen. Fremtredende kliniske kreftforskere- og klinikere vil forelese om bl.a. forebygging, screening, akutt onkologi, symptomlindring, psykiske plager, seneffekter, samhandling og trygdemessige forhold.

Diskusjon med fokus på praksis vil være sentralt.  

Godkjenninger:

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som 16 timer med videre-/etterutdanningskurs. Legeforeningens kursnummer er: 32857. 

Tid:

7. og 8. februar 2019. 

Sted:

Oslo universitetssykehus, Ullevål. Bygg 2B, rom 4024 i 4 etg

Pris:

For leger kr. 3 400.
For andre kursdeltakere kr. 6 800.

Påmelding innen 01. desember 2018

Programmet

Praktisk informasjon

Vi kopierer ikke opp handouts til foredragene. Foredragene vi har mottatt vil bli publisert onsdag 6. februar. Kursdeltakerne er selv ansvarlig for å printe ut foredragene.

Kontakt

For mer informasjon om kurset, vennligst ta kontakt med Den norske legeforening på e-post eller besøk hjemmesiden deres her.

Når og hvor

Dato
07.02.2019-08.02.2019 
Klokkeslett
08:00-15:15
Sted
Ullevål sykehus
  
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.