HELSENORGE

Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjon 9. - 10. februar 2023

 

Photo

Læringsmål - Ny spesialistutdanning 

Spesifikke læringsmål som dekkes i varierende grad:
• Diagnostikk (ALM 059)
• Symptomvurdering (ALM 057)
• Evidensbasert kunnskap, symptomer i en uselektert praksis (ALM 056)
• Seleksjonskompetanse og mønstergjenkjenning (ALM 064)
• Skille kritiske symptomer fra uvesentlige (ALM 067)
• Pasientforløp (ALM 084)
• Selekterte pasientpopulasjoner (ALM 085)
• Kunnskapskilder, retningslinjer, beslutningsverktøy (ALM 041)
• Samarbeide med spesialisthelsetjenesten (ALM 071)
• Forebygging (ALM 009)

Målgruppe 

Allmennpraktiserende leger, men kurset har også relevans for andre leger som arbeider med kreftpasienter.

Formål med kurset

Ha oppdatert kunnskap om kreft og kreftbehandling med fokus på utfordringene allmennpraktikeren møter i dagens helsevesen (forebygging, screening, akutte tilstander, seneffekter, kreft som kronisk sykdom, symptomlindring, psykososiale forhold og samhandling).

Program 

Programmet

Antall kurstimer

16 

Maks antall deltagere

50

Pris

Lege: 4 000kr 
Ikke lege: 8 000kr 

Kurseier

Den norske legeforening

Kurskomite

Nina Aass (Kursleder)
Tone C. Giercksky (Kursleder)
Torunn Wester

Fant du det du lette etter?