Kreft, kronisk myelogen leukemi (KML)

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, En gang i året, vanligvis på våren

kurstilbud til deg som har kronisk myelogen leukemi og dine pårørende.

Mange pasienter som lever med KML har behov for å vite mer om sykdom og behandling i tillegg til å  møte andre i samme situasjon.

På kurset legges det opp faglig informasjon, gruppesamtaler med plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap.

Vanlige temaer på kurset er:
-
Informasjon om sykdom og behandling
- seksualitet og samliv
- rettigheter og hjelpeapparat
- mestring- å leve med sykdommen
- fysisk aktivitet og trening
- informasjon om pasientforeningen
- erfaringer med å leve med KML ved bruker (pasient)

Avdeling for blodsykdommer Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet samarbeider med Lærings- og mestringssenteret og Blodkreftforeningen om kurstilbudet.

Når og hvor

Tid
En gang i året, vanligvis på våren
Klokkeslett
 
Kontaktinformasjon
For ytterligere informasjon eller påmelding ta kontakt med:
Rådgiver/sykepleier på lærings- og mestringssenteret Helene Haugland,
telefon 23 07 08 20 eller
mail: Lmskkt@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?