HELSENORGE

Kronisk myelogen leukemi (KML), lærings – og mestringskurs

Mange pasienter som lever med KML – og deres pårørende, har behov for å vite mer om sykdom og behandling, og å møte andre i samme situasjon.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning.

 Egenandel for kurset (gjelder kun pasient), kr 375,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Pårørende er gratis.

Kurset anbefales som en del av pasient og pårørendeopplæringen ved sykehuset. Et tverrfaglig team vil formidle sin fagkunnskap og en brukerrepresentant forteller om hvordan det er å leve som allogen stamcelletransplantert. Det legges opp til dialog og erfaringsutveksling.

Med forbehold om endring av datoer / avlysning dersom endret smittesituasjon av korona.

INNHOLD

Tema som belyses:

  • Brukerrepresentant deler sine erfaringer
  • Sykdom og behandling
  • Fatigue, seksualitet og samliv
  • Mestring – å leve med sykdom
  • Sosiale ordninger og hjelpeapparatet
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Informasjon om Blodkreftforeninge

Program blir tilsendt etter bekreftet påmelding.

PRAKTISK INFORMASJON

Kurset går over to dager. Det blir servert enkel lunsj. Gi beskjed om eventuelle matallergier.

Reise – og oppholdsutgifter

Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 328,- tur/retur. Pasientreiser dekker kr. 655,- for overnatting + kr 253,- for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 915 05515 i forkant av kurset.

Overnatting

Hvis du/dere trenger overnatting på hotell, må du/dere ordne dette selv.

Vi tipser om:

Pasienthotellet på Rikshospitalet,

Norlandia Gaustad hotell

Tlf.: 23 25 24 00

Olympiatoppen sportshotell
Tlf.: 22 02 57 35,

Norlandia hotell, Karl Johan

 Tlf.: 23 16 17 00


 

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Brosjyre


 

 

Fant du det du lette etter?