Kropp og Selvfølelse kull 16

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 25.01.2018, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Kompetanseprogram om spiseforstyrrelser

Kropp og selvfølelse: Kompetanseprogram om spiseforstyrrelser Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Regional seksjon for spiseforstyrrelser. Helse Sør-Øst RHF
                                                 
Målsettingen med utdanningen er å gi helsepersonell innføring i klinisk kompetanse innenfor fagområdet spiseforstyrrelser. Videre vektlegges oppbygging og utvikling av lokale fagmiljøer. Kompetanseprogrammet retter seg spesifikt mot behandlere som for eksempel psykologer, leger, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet helsepersonell, fysioterapeuter og pedagoger, kliniske ernæringsfysiologer og andre. Kandidatene vil få klinisk veiledning av egne pasienter med spiseforstyrrelser. Det første møtet med pasienter i primærhelsetjenesten regnes som behandling.

Kompetanseprogrammet går over tre semestre med totalt 17 dagers undervisning og veiledning. Programmets varighet er ca 1,5 år avhengig av plassering av kursdager og veiledning. Disse blir fordelt på 11 seminardager og 6 veiledningsdager. Kursbevis utstedes etter 80 % oppmøte på forelesningene og 100 % oppmøte på veiledning. Veilederne har lang erfaring innen behandling av spiseforstyrrelser og har veilederkompetanse. Til formidling av tema har vi samlet noen av de fremste fagpersonene fra inn- og utland.

Fullstendig program vil foreligge i løpet av høsten 2017 på våre hjemmesider www.rasp.no , følg link i innledningsteksten. Oppstartsseminaret er på Thon Ullevål Stadion hotell 25. og 26. januar 2018, med en overnatting. Øvrige seminardager vil i hovedsak foregå på RASP, bygg 37 på Ullevål sykehus.

Utdanningen dekkes primært av midler via Helse Sør-Øst RHF, og gjennomføres derfor med en lav kursavgift. Pris for hele kurset er kr 4000,00. Beløpet blir fakturert etter at uttak har funnet sted og kursdeltager har bekreftet deltagelsen.

Arbeidsgiver må i sin helhet dekke reisekostnader. Det er ingen eksamen eller vekttallsystem. Kursbevis utstedes ved fullført utdanning. Det vil bli søkt om godkjenning hos de respektive foreninger og forbund.

For ytterligere informasjon om opptak av nye kull, og mer informasjon om selve kurset, henvises det til undervisningstilbud på vår nettside www.rasp.no, og utlysningstekst på nettverkskalenderen på www.rasp.no.

Søknad:
Søknad foregår kun via elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 01 November 2017

Uttak av deltagere skjer etter at søknadsfrist har gått ut 01.nov 2017, og søkere gis svar når uttak er skjedd.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Når og hvor

Dato
25.01.2018 
Klokkeslett
 
Sted
Ullevål sykehus
Nærmere beskrivelse av kurssted i programmet, da dette kan variere.
 
Arrangør
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
 
Kontakt
Spørsmål rettes til :
Sekretær Elisabeth Haakafoss, epost: eliaha@ous-hf.no, tlf 23016224 eller prosjektleder Kropp& Selvfølelse Heidi Langbakk Skille, epost : uxskhe@ous-hf.no, tlf 23016248