Kropp og Selvfølelse, kull 18 - 2020/2021

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Starter våren 2020, Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Kropp og selvfølelse: Et kompetanseprogram om spiseforstyrrelser.
Det er åpnet for søknader for kull 18 - søknadsfristen er 15.11.2019.

Kropp_selvfolelse_liten.jpg

Kropp og selvfølelse: Kompetanseprogram om spiseforstyrrelser
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Regional seksjon for spiseforstyrrelser.
Helse Sør-Øst RHF
                                                 
Målsettingen med utdanningen er å gi helsepersonell innføring i klinisk kompetanse innenfor fagområdet spiseforstyrrelser. Videre vektlegges oppbygging og utvikling av lokale fagmiljøer. Kompetanseprogrammet retter seg spesifikt mot behandlere som for eksempel psykologer, leger, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet helsepersonell, fysioterapeuter og pedagoger, kliniske ernæringsfysiologer og andre. Kandidatene vil få klinisk veiledning av egne pasienter med spiseforstyrrelser. Det første møtet med pasienter i primærhelsetjenesten regnes som behandling.

Kompetanseprogrammet går over ca 1 år med totalt 17 dagers undervisning og veiledning. Disse blir fordelt på 11 seminardager og 6 veiledningsdager. Kursbevis utstedes etter 80 % oppmøte på forelesningene og 100 % oppmøte på veiledning. Veilederne har lang erfaring innen behandling av spiseforstyrrelser og har veilederkompetanse. Til formidling av tema har vi samlet noen av de fremste fagpersonene fra inn- og utland.

Program: Fullstendig program vil foreligge i løpet av høsten 2019. Generell informasjon om Kropp og selvfølelse finner du her.  Oppstartsseminaret vil være på Meetings Ullevål/Thon Ullevål Stadion hotell 26. og 27. mars 2020, med en overnatting. Øvrige seminardager vil i hovedsak foregå på RASP, bygg 37 på Ullevål sykehus dersom ikke annet er oppgitt i programmet deltagerne får tilsendt.

Kostnader : Utdanningen dekkes primært av midler via Helse Sør-Øst RHF, og gjennomføres derfor med en lav kursavgift. Pris for hele kurset er kr 4500,00. Beløpet blir fakturert etter at uttak har funnet sted og kursdeltager har bekreftet deltagelsen.

Arbeidsgiver må i sin helhet dekke utgifter til reise/opphold med unntak av en natt på hotell under oppstartseminaret som er inkludert i prisen. Det er ingen eksamen eller vekttallsystem. Kursbevis utstedes ved fullført utdanning. Det vil bli søkt om godkjenning hos de respektive foreninger og forbund.

Søknad: Det kan KUN søkes via elektronisk påmeldingsskjema. Søknadsskjema finner du her.  
Søknadsfrist er 15.november 2019. Merk dato!

Uttak av deltagere skjer etter at søknadsfrist har gått ut, dvs. etter 01.nov 2019 - svar til søkerne kommer rundt 1 desember 2019.

Kontaktpersoner: Har du spørsmål til kurset kan du kontakte oss. Ta kontakt med Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, tlf 23 01 62 24, e-post: eliaha@ous-hf.no eller evt prosjektleder for Kropp og Selvfølelse Heidi Langbakk Skille, tlf. 23 01 62 48, e-post: uxskhe@ous-hf.no


Når og hvor

Tid
Starter våren 2020
Klokkeslett
 
Sted
De fleste undervisningene vil finne sted på RASP sine lokaler på Ullevål Sykehus.
 
Arrangør
Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)
 
Kontaktinformasjon
Kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email: eliaha@ous-hf.no, tlf 23016224 / kursmobil 41571052.
 
Mer informasjon
eliaha@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.