HELSENORGE

Kropp og selvfølelse: Kompetanseprogram om spiseforstyrrelser - kull 20

Kull 20 av Kropp og Selvfølelse har utsatt søknadsfristen til 01.august 2022 pga ferien. Siste mulighet!
ORDINÆR SØKNADSFRIST VAR 15 (20) Juni 2022 - men vi ønsker oss noen flere søkere ved oppstart, så vi velger å sette en endelig frist til 01.08.22.

De som søkte før 20.06.22 vil få mail herfra innen kort tid. Utsatt frist er for evt etternølere som kommer nå i etterkant pga ferie mm. 

Vi holder også på å legge om Kropp& Selvfølelse noe, så noen mindre endringer i forhold til innhold vil det bli på dette kullet, mens en noe større endring i opplegget kommer først på neste kull.

Målsettingen med utdanningen er å gi helsepersonell innføring i klinisk kompetanse innenfor fagområdet spiseforstyrrelser. Videre vektlegges oppbygging og utvikling av lokale fagmiljøer. Kompetanseprogrammet retter seg spesifikt mot behandlere som for eksempel psykologer, leger, helse- og sosialfaglig høgskoleutdannet helsepersonell, fysioterapeuter og pedagoger, kliniske ernæringsfysiologer og andre. Kandidatene vil få klinisk veiledning av egne pasienter med spiseforstyrrelser. Det første møtet med pasienter i primærhelsetjenesten regnes som behandling. 

Kompetanseprogrammet går over to semestre med totalt 17 dagers undervisning og veiledning. Disse blir fordelt på 11 seminardager og 6 veiledningsdager. Kurset er ment som en innføring i fagfeltet. 

Forelesningene vil inneholde et bredt spekter av relevante temaer vedrørende diagnostikk, forståelse og behandling av ulike spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og overspisningslidelse hos barn, ungdom og voksne. Til formidling av tema har vi samlet noen av de fremste fagpersonene.

Kursbevis utstedes etter 80 % oppmøte på forelesningene og 100 % oppmøte på veiledning. Kurset gir ikke studiepoeng og det er ikke eksamen. Det vil bli forsøkt søkt om forhåndsgodkjenning hos de respektive foreninger og forbund.

Veiledning: Veilederne har lang erfaring innen behandling av spiseforstyrrelser og har veilederkompetanse. 

Totalt vil det bli 6 dager med veiledning: 36 timer i gruppe. Alle deltagerne må legge frem eget arbeid for veiledning. Gruppene er tverrfaglig sammensatt. 

Hvem kan søke? Kropp og selvfølelse tar opp maksimalt 40 deltagere fra hele Helse Sør-Øst etter innsendt søknad. Et av kriteriene for å bli tatt opp, er at deltagerne arbeider i en behandlingskontekst (førstelinjetjenesten eller spesialisttjenesten) hvor de har muligheter til å ta imot pasienter med spiseforstyrrelser. Uttak skjer videre etter vurdering av spredning geografisk innenfor HSØ, spredning i profesjon mm. 

Alle deltagerne skal legge fram eget materiale (case) i veiledningsgruppene. 

Programmet er tverrfaglig og åpen for helsepersonell fra primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og retter seg mot behandlere, som helse- og sosialfaglig høyskoleutdannet personell, fysioterapeuter, psykologer, psykologspesialister, psykiatere, leger, kliniske ernæringsfysiologer, kliniske pedagoger mfl. Vi ønsker at hele helseregionen er tverrfaglig representert og vil sikre dette gjennom en viss utvelgelse. 

Lokaler og tidspunkt: Alle forelesningene, unntatt oppstartseminaret, vil bli primært avholdt på Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP), Ullevål Sykehus, Bygg 37 inng. A, 2 etg. på undervisningsrommet (rom 2067) så langt dette er mulig. Når undervisning er på annet sted, står dette oppgitt i kursprogramoversikten for det kullet du går. Oppstartseminaret (ved nye kull) blir avholdt på Meet Ullevaal/Thon Ullevål Stadion Hotell, og går over to dager og har et eget oppsatt program. 

Tidspunkt for både undervisning (samlinger) og veiledningsgrupper, er fra kl. 09.00 – 15.00.

Oppstartsseminaret holdes som nevnt på Meet Ullevaal/Thon Ullevål Stadion Hotell den 28 og 29 september 2022. Vi ønsker at deltagerne bor på stedet disse to dagene og hotellrom er inkludert i kursprisen. Overnattingen er derfor obligatorisk ihht. opplegget for disse dagene, da vi ønsker at deltagerne skal vi godt kjent, Det er også en felles middag på kvelden 1 dagen. 

Utdanningen dekkes primært av midler via Helse Sør-Øst RHF, og gjennomføres derfor med en lavest mulig kursavgift. Pris for hele kurset er kr. 5200,00. Beløpet blir fakturert til oppgitt fakturaadresse etter at uttak av deltagere har funnet sted, og kursdeltagerne som har fått tilbud om plass har bekreftet sin deltagelse. 

Prisen inkluderer: 
  • et 2 dagers oppstartseminar med overnatting en natt på hotell
  • en felles middag på kvelden på 1.dag av oppstartseminaret. 
  • En lærebok: «Spiseforstyrrelser – forståelse og behandling. En håndbok»
  • servering av enkel lunsj og kaffe/te på kurs- / veiledningsdagene.

Arbeidsgiver må i sin helhet dekke alle reisekostnader i forbindelse med samlinger og veiledninger utover det som kursavgift dekker (se over) .

Søknad: Det må søkes via et elektronisk påmeldingsskjema. Manuelle søknader tas ikke i betraktning. Søknadsfrist er utsatt til 01.08 2022 - siste mulighet!


Kontaktpersoner:
For all informasjon rundt søknader, programmet og praktisk informasjon ta kontakt med kurssekretær Elisabeth Haakafoss, tlf 23 01 62 24, e-post: eliaha@ous-hf.no  - eller evt for faglig innhold kontaktes prosjektleder for Kropp og Selvfølelse Heidi Langbakk Skille, tlf. 23 01 62 48, e-post: uxskhe@ous-hf.no