Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser

Kurs, 04.12.2019, Regional kompetansetjeneste for autisme - ADHD - Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

De regionale kompetansetjenestene og Nevsom arrangerer konferanse om kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser.

Hva ser vi? Hva gjør vi? Hvordan kommuniserer vi?

... i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? Et annet morsmål enn norsk? En uvant forståelse av utfordringer og vansker? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon? Hva innebærer kulturell sensitivitet i utredning og oppfølging av pårørende og barn, unge og voksne med ADHD, Tourettes syndrom eller autisme?

Målgrupper

Spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk, kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og interesserte.

Foredrag

Kultursensitivitet v/Ragnhild Magelssen (Folkehelsinstituttet)
Utredning av barn og unge v/Anette Mølmen (Kapellveien habiliteringssenter, OUS & RHABU)
Utredning av voksne v/Zhinoo Amiri (Avdeling for nevrohabilitering, OUS)
Oppfølging og tiltak - Hvordan kan utfordringene møtes? v/Kjell-Ole Myrvoll (Universitetssykehuset Nord-Norge & BUP SJøvegan)

Pris; kr 300,-, 
Påmelding; Klikk her
Skjermbilde 2019-07-02 kl. 09.25.27.png

Konferansen arrangeres av de regionale enhetene for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og NevSom. Konferansen avholdes også i Tromsø (20. november), Trondheim (21. november) og Bergen (5. desember).


Når og hvor

Dato
04.12.2019 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
RBUP - Nydalen
Gullhaugveien 1-3
0484 Oslo
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.