Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser (Bergen)

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 05.12.2019, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Hvordan kommuniserer vi i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? Et annet morsmål enn norsk? En uvant forståelse av utfordringer og vansker?
Hva ser vi? Hva gjør vi? Hvordan kommuniserer vi i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? Et annet morsmål enn norsk? En uvant forståelse av utfordringer og vansker? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon? Hva innebærer kulturell sensitivitet i utredning og oppfølging av pårørende og barn, unge og voksne med ADHD, Tourettes syndrom eller autisme?


Målgrupper:

Spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk, kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og interesserte.


Foredrag

Kultursensitivitet v/Ragnhild Magelssen (Folkehelsinstituttet)

Utredning av barn og unge v/Anette Mølmen (Kapellveien habiliteringssenter, OUS & RHABU)

Utredning av voksne v/Zhinoo Amiri (Avdeling for nevrohabilitering, OUS)

Oppfølging og tiltak - Hvordan kan utfordringene møtes? v/Kjell-Ole Myrvoll (Universitetssykehuset Nord-Norge & BUP Sjøvegan)


Arrangører

De regionale enhetene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom & NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus.

Konferansen søkes godkjent fra Den Norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening.

Påmelding

Påmelding for konferansen i Bergen kommer i august her.

 

Konferansen holdes også i Tromsø (20. november), Trondheim (21. november) og Oslo (4. desember).

Når og hvor

Dato
05.12.2019 
Klokkeslett
Sted
Bergen
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
 
Medarrangør

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest

Mer informasjon
Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.