Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser (Tromsø)

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 20.11.2019, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Hvordan kommuniserer vi i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? Et annet morsmål enn norsk? En uvant forståelse av utfordringer og vansker?

Hva ser vi? Hva gjør vi? Hvordan kommuniserer vi i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? Et annet morsmål enn norsk? En uvant forståelse av utfordringer og vansker? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon? Hva innebærer kulturell sensitivitet i utredning og oppfølging av pårørende og barn, unge og voksne med ADHD, Tourettes syndrom eller autisme?


Målgrupper

Spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk, kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og interesserte.


Foredrag

  • Kultursensitivitet v/Ragnhild Magelssen (Folkehelsinstituttet)
  • Utredning av barn og unge v/Anette Mølmen (Kapellveien habiliteringssenter, OUS & RHABU)
  • Utredning av voksne v/Zhinoo Amiri (Avdeling for nevrohabilitering, OUS)
  • Oppfølging og tiltak - Hvordan kan utfordringene møtes? v/Kjell-Ole Myrvoll (Universitetssykehuset Nord-Norge & BUP Sjøvegan)

Påmelding via R-FAATs nettside.

Konferansen avholdes også i Trondheim (21. november), Oslo (4. desember) og Bergen (5. desember).

Det blir lagt til rette for deltakelse på video (Norsk Helsenett).

Når og hvor

Dato
20.11.2019 
Klokkeslett
08:15 - 15:30
Sted
Linken kurssenter, Sykehusvn. 21, Tromsø
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) 
Mer informasjon
https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-fagnettverk/r-faat-fagnettverk-autisme-adhd-og-tourettes-syndrom  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.