Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser (Trondheim)

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 21.11.2019, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Hva ser vi? Hva gjør vi? Hvordan kommuniserer vi i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn og et annet morsmål enn norsk?

Hva innebærer kulturell sensitivitet i utredning og oppfølging av pårørende og barn, unge og voksne med ADHD, Tourettes syndrom eller autisme?  En uvant forståelse av utfordringer og vansker? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon? Dette er noen av spørsmålene vi vil stille på konferansen som arrangeres i høst.

Målgrupper

Spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk, kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og interesserte.

Foredrag

Kultursensitivitet v/Ragnhild Magelssen (Folkehelsinstituttet)
Utredning av barn og unge v/Anette Mølmen (Kapellveien habiliteringssenter, OUS & RHABU)
Utredning av voksne v/Zhinoo Amiri (Avdeling for nevrohabilitering, OUS)
Oppfølging og tiltak - Hvordan kan utfordringene møtes? v/Kjell-Ole Myrvoll (Universitetssykehuset Nord-Norge & BUP Sjøvegan)

Arrangører

De regionale enhetene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom & NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus.

Konferansen søkes godkjent fra Den Norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening.

Påmelding

For påmelding av konferansen i Trondheim, se her.

 

Konferansen holdes også i Tromsø (20. november), Oslo (4. desember) og Bergen (5. desember).

 

Når og hvor

Dato
21.11.2019 
Klokkeslett
Sted
Scandic Lerkendal, Trondheim
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
 
Medarrangør

Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt-Norge

Mer informasjon
Regionalt fagnettverk for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Midt-Norge  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.